lopende projecten

Theater-workshops

Theatermaker Ivan Vrambout zal in 2024 zich richten op het geven van theaterworkshops. 

 Verder concentreert hij zich op zijn grafische vormgeving.  


   

Ivan Vrambout theater producties

www.actionmalaise.be 

info@actionmalaise.be